ANNONSØRINNHOLD

Software Developer Programming, Finding Solutions while Working on Desktop Computers in Data Center System Control Room. Team of Young Professionals Doing High Tech Coding
Software Developer Programming, Finding Solutions while Working on Desktop Computers in Data Center System Control Room. Team of Young Professionals Doing High Tech Coding Vis mer

Har du lyst til å være med å utvikle programvare for fremtidens Forsvar?

Synes du utvikling av programvare for autonome systemer på land, i luften og på og under havoverflaten høres spennende ut?
Eller hva med å jobbe med eksperimentelle kommando- og kontrollsystemer for bruk under ekstreme forhold?

Systemutviklingsgruppen på FFI har jobbet med alt fra sensorer på rovere som er på vei til Mars, til verktøy for bildeanalyse som benyttes på data fra undervannsfarkoster som utforsker dypene i våre hav. Vi jobber innen alle faser av systemutvikling, fra spesifisering av krav til design, implementering, testing og deployering.

Nå ser vi etter deg

som har kompetanse innen system- og programvareutvikling, og som ønsker å være med å styrke denne gruppen.

Vi er en intern konsulentgruppe som jobber på tvers av instituttet for å utvikle ny og eksperimentell programvare til de forskningsmiljøene som ønsker vår bistand. Arbeidet består i stor grad av å utvikle ny programvare (Greenfield Development).

Vi løser våre oppgaver ved bruk av forskjellige utviklingsplattformer og programmeringsspråk som C#, Python og JavaScript. Utvikling skjer ved bruk av smidige metoder og teknikker som Scrum, og vi bruker Gitlab for styring av utviklingsprosjekter. Vi søker derfor deg som har forståelse, kunnskap og interesse for å arbeide med en eller flere av disse. Erfaring med objektorientert programmering og patterns, full-stack utvikling, test, samt distribuerte systemer er ønskelig. Det er også en fordel med kunnskap om utviklingsmetoder, arkitektur og programmeringsspråk.

Riktig person

i denne stillingen er innovativ, proaktiv og har et ønske om å utvikle seg faglig. Vi søker en allsidig, nysgjerrig og løsningsorientert medarbeider som motiveres av å gjøre en forskjell.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, men du må også trives med å jobbe selvstendig. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Nødvendige kvalifikasjoner

er utdanning med gode resultater fra universitet eller høgskole innen informatikk/informasjonssystemer, datateknikk eller tilsvarende.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

et utfordrende og tverrfaglig miljø med spennende arbeidsoppgaver. Vi legger stor vekt på å videreutvikle våre medarbeidere gjennom deltakelse på kurs og konferanser. Vi setter også av tid til å eksperimentere, teste og lære ved hjelp av interne kollokvier eller hver for oss. Det vil også være gode muligheter for videre formell utdanning.

Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker

et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Stillingen lønnes som Rådgiver/Seniorrådgiver. Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos forskningsleder Martin Nielsen tlf. 996 49 475 eller Tommy Kristoffersen tlf. 976 87 281.

Send elektronisk søknad merket ref. 2020/02186, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 27. september 2020.