ANNONSØRINNHOLD

Gjør verden mer bærekraftig som vår ledende arkitekt

Vi trenger en erfaren IT- arkitekt som skal ivareta det digitale målbildet i Norad og som skaper en god digital forvaltning av bistanden sammen med oss. Kjært barn har mange navn, så du kan gjerne kalle deg virksomhetsarkitekt eller sjefsarkitekt om du foretrekker det.

Norad skal i løpet av 2023 etablere ny og egen IKT-plattform i skyen og vi skal få en driftspartner som forvalter skytjenesten. Vi koordinerer teknisk utvikling på plattformen selv og med blanke ark har vi muligheten til å bli en moderne etat som tar i bruk ny og fremtidsrettet teknologi . Du vil samarbeide om digital utvikling med ulike interne og eksterne aktører, og fungere som brobygger mot ulike tjenesteleverandører.

Som en organisasjon hvor vi bygger opp et nytt IKT-miljø vil du ha en nøkkelrolle i å utvikle systemer og prosesser tilpasset våre felles ambisjoner. Vi ønsker å bli en mer datadreven virksomhet, og synes det er fint om du også du har interesse for dataplattformer og forvaltning av data.

Hos oss har vi et arbeidsmiljø med hyggelige, morsomme og engasjerte kolleger. Vi er ikke en stor IT-avdeling og alle kan ulike ting, så vi hjelper hverandre å få ting til og må alle ta rollen til poteten innimellom. Du vil få god balanse mellom jobb og fritid og gode arbeidsbetingelser. Det er høyt under taket, vi er kreative og du vil få brukt evnene dine og få utviklet deg videre.


Fortsatt ikke bergtatt?


Da hjelper det kanskje at Norad jobber for å redusere fattigdom, bedre miljø i verden og har et meningsfullt samfunnsoppdrag. Du vil være med på å skape en fremtidsrettet IKT-plattform for bistanden, og hjelpe oss med å sette penger i arbeid.

Vi ser etter deg som:

 • sørger for en helhetlig, overordnet arkitekturstyring
 • sørger for at vi har en enhetlig portefølje av systemer
 • kan ivareta det digitale målbildet knyttet til IKT-plattformen. Det betyr også å kunne se muligheter for videreutvikling
 • kan være et bindeledd og koordinator mellom Norads og leverandørers tekniske personell
 • vil ivareta sourcing-strategien vår og digitale utviklingsprinsipper
 • lager gode beslutningsunderlag på valg av løsninger og kan gi gode råd til seksjonen og ledelsen
 • vil ha ansvar for ulike oppgaver knyttet til IT-sikkerhet, og følge opp dette hos leverandør og internt
 • trives med å jobbe tverrfaglig i team og på tvers i organisasjonen

Kvalifikasjoner vi ønsker:

 • Erfaring med utforming og oppfølging av IT-arkitektur på virksomhetsnivå
 • Erfaring fra arbeid innen IT-sikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på skandinaviske språk og engelsk
 • Høyere, relevant utdannelse på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • Du er god på å samle og vurdere informasjon, og hjelper oss med å fatte gode beslutninger
 • Du arbeider strukturert, systematisk og selvstendig
 • Du er ansvarsbevisst, og hjelper oss med sikkerhet og kvalitet

Vi tilbyr:

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en internasjonal bransje
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å jobbe hjemmefra deler av arbeidstiden
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine, et velutstyrt treningsrom og et rikholdig fagbibliotek

Tilsettingen er fast og lønnes som seniorrådgiver (kr 750 000 - 900 000). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring, høyere lønn kan vurderes ved særskilt kvalifiserte kandidater.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling.

Norad vil være Norges grønneste direktorat. Vi stiller miljøkrav til andre, og må gjøre det til oss selv. Vi skal halvere klimautslipp fra driften med 30 prosent innen 2030. Vil du være med? Se forøvrig; Grønnere bistand (norad.no)