ANNONSØRINNHOLD

Full-stack-utvikler - Eierandeler, lite team & deltid

Lite team, stor frihet, konkurransedyktig lønn, potensielle eierandeler, fokus på læring og selvstendighet.

English below

Ønsker du å skape og eie din egen bedrift, “hands on” erfaring og å bidra til å gjøre folk sunnere samtidig. Da burde du bli med i Stready-teamet.

Stillingen - 20-40%

Drømmer du om å skape din egen suksess? Eller å bli en del av et kompetent team i utviklingen av et produkt som ingen har laget før? Blir du motivert av utfordringer med behov for nye og kreative løsninger?
Som fullstack utvikler i Stready vil du samarbeide tett med Otto Lote og Ruben Sevaldson. 2 kunnskapsrike og ambisiøse utviklere. Vi holder oss hele tiden oppdatert på nye trender innen tech, og vi bruker en moderne stack, så du vil få testet ut de nyeste verktøyene som finnes.
Med ditt bidrag som fullstack utvikler vil du være essensiell i prosjektet.

Kvalifikasjoner

En god kandidat har:

 • erfaring med backend systemer og teknologier som REST APIer, webhooks, gRPC, pub/sub o.l.
 • oversikt over web-teknologier som jquery, frontend rammeverk (React, Vue, o.l.), CMS systemer, o.l.
 • kjennskap til service-orienterte arkitekturer (microservices) og noe erfaring med kubernetes
 • kanskje kjennskap til e-commerce platformer som Magento, Salesforce Commerce Cloud, WooCommerce
 • kanskje kjennskap til verktøy for prosessering og analyse av data som Google BigQuery, ElasticSearch, Hadoop, o.l.

Vi er fokusert på å bygge et mangfoldig og inkluderende team. Hvis du er interessert på denne stillingen men kjenner at du ikke helt treffer kvalifikasjonene over oppfordrer vi deg likevel til å søke.

image: Full-stack-utvikler - Eierandeler, lite team & deltid

Vår historie

83 % av den norske befolkningen er ikke aktive nok. Hvert 42 minutt dør i snitt en nordmann av sykdom som kan relateres til mangel på fysisk aktivitet. Vårt mål har alltid vært å forstå hvordan vi kan skape treningsmotivasjon. Siden 2018 har vi gjennom flere prosjekter gjort nettopp det. I 2018 startet vi med treningsveddemål, og her har vi gitt motivasjon til over 1 500 deltagere. Vi har også arrangert treningsdugnader, hvor vi har motivert til aktivitet, samtidig som vi har samlet inn penger til veldedige organisasjoner som WWF og UNICEF.

er vi i gang med å utvikle et nytt og spennende produkt, og kundene står i kø. Vi bygger en løsning som gjør at nettbutikker ikke bare kan belønne deres kunder for kjøp, men også når kunder når sine treningsmål! Dermed kan nettbutikker bygge en stor og lojal kundebase som kommer tilbake, både for å kjøpe deres produkter, og for å nå sine treningsmål. Vi er supermotivert til å rulle ut produktet i løpet av 2021, og håper du deler vårt engasjement.

Se mer på Stready

Lokasjon

Vårt kontor er i vakre Trondheim. Men vi tilbyr en 100% digital arbeidsflyt som betyr at om du blir med fra Oslo, Bergen eller Cape Town så er det helt innafor.

Hvorfor

 • Ta eierskap i en liten bedrift i stor vekst.
 • Bruk dine evner til å skape en sunnere verden.
 • Jobb remote.

Hvordan

Prosessen foregår slik: Noen utvalgte blir tatt inn på intervju. Opptaket består av generelt intervju og teknisk intervju.

Tekniske detaljer

Systemet er bygd serviceorientert og er hovedsakelig skrevet i Go og deployed på kubernetes (GKE). Kommunikasjon mellom services er gjort over pub/sub (Apache Kafka) og gRPC. Systemet er under utvikling men store deler er er fortsatt formbart. Du vil få mulighet til å ta del i diskusjoner rundt implementasjonsvalg og vil kunne være med å forme systemet.

Lykke til! Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg:)

- Lars Andreassen, Otto Lote, Ruben Sevalson, Didrik Tønseth & Trym Nordgaard -----------------------------------------------------------------------------------------

English

Do you want hands-on experience and results as a stepping-stone in your career? Do you want to join the development of creating a million-dollar company that helps to improve public health at the same time?

The position - 20-40%

Do you dream of creating your own success? Or to become part of a highly competent team in the development of a product that no one has made before? Are you motivated by challenges with the need for new and creative solutions? As a full-stack developer in Stready, you will be put together with Otto Lote and Ruben Sevaldson. 2 highly knowledgeable and ambitious developers. We are constantly updated on new trends in tech. We have a modern stack which means you will get to test out the latest tools available. Having your contribution as a full-stack-developer will be essential in the project.

Qualifications

A good candidate:

 • has experience with backend systems and technologies such as REST APIs, webhooks, gRPC, pub/sub, etc
 • is familiar with web technologies such as jquery, frontend frameworks (React, Vue, etc), CMS, etc
 • is familiar with service oriented architecture (microservices) and is somewhat familiar with kubernetes
 • might be familiar with e-commerce platforms such as Magento, Salesforce Commerce Cloud, WooCommerce, etc
 • might have experience with tools for processing and analysis of data such as Google BigQuery, ElasticSearch, Hadoop, etc

We are focused on building a diverse and inclusive workforce. If you’re excited about this role but feel like you don’t fit the above qualities perfectly we still encourage you to apply.

image: Full-stack-utvikler - Eierandeler, lite team & deltid

Our story

83% of the Norwegians are not active enough. Every 42 minutes, on average, a Norwegian dies of a disease linked to a lack of activity.

Since 2018 we have strived to understand how we can increase people's workouts-motivation. We started with workouts-bets. And we made 1 500 people more active. We have also arranged workout challenges, where we increased people's activity and collected money for charities at the same time! We are now getting ready for our most exciting chapter ever, with a new product. We are building a loyalty program for one of the largest players in the Norwegian sports industry. In this loyalty program, you will not only be rewarded through purchases, but also when you reach your health goals! A unique way of building a special relationship between an online store and a customer. The product will result in increased profits for the online store and increased activity motivation for customers! We are super motivated to get started with our new product and hope you feel the same way.

More info at Stready

Location

Our office is based in beautiful Trondheim. But we have a 100% digital workflow which means that you can work remotely from Oslo, Cape Town, or any place else.

Why

 • Work remote
 • Ownership in an early stage
 • Create a healthier world

How

Selected are admitted for an interview. The interview consists of a general interview and a technical interview.

Technical details

The system is designed with a service-oriented architecture in mind and is mainly written in Go and deployed using Kubernetes (GKE). Communication between services is done through pub/sub and gRPC. The system is under development and some parts are yet to be set in stone. You will have the opportunity to take part in discussions regarding implementation choices and will be able to help shape the final system.

Good luck! We can´t wait to get to know you:)

- Lars Andreassen, Otto Lote, Ruben Sevalson, Didrik Tønseth & Trym Nordgaard