ANNONSØRINNHOLD

Faglig sterk tech lead

Er du en erfaren utvikler som ønsker mer ansvar? Vi trenger Tech Leads som skal sikre våre kritiske løsninger som bekjemper kriminalitet og terror.

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer." Catherine Janson, IT-direktør

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med på reisen?

IT spiller en nøkkelrolle i alt politiet gjør – enten det handler om forebygging, etterretning eller blålys hvor sekundene teller. Som utvikler hos oss vil du jobbe tett med brukerne av tjenester som bidrar til å bekjempe kriminalitet og terror. I tillegg til spennende politifaglige og sikkerhetsmessige problemstillinger, blir du en del av et solid fagmiljø med sterkt fokus på erfaringsdeling og kompetansebygging.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling
 • Ansvar for arkitektur- og løsningsvalg, herunder sikre nødvendige tverrfaglige avklaringer
 • "Code review", test, verifisering og feilretting i et DevOps-team
 • Bidra inn i fagforum med erfaringer, kodedeling og faglige problemstillinger
 • Planlegging og estimering
 • Dokumentasjon
 • Arbeidstid vil hovedsakelig være på dagtid, men stillingen vil kunne inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (bachelor/master). Lang relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • 5 års erfaring med utvikling i Java
 • Solid erfaring med hendelsesorientert arkitektur, utvikling og konsumering av web-tjenester (SOAP/XMLog REST/JSON)
 • Erfaring med etablering og implementasjon av sikkerhetsløsninger innen hendelsesorientert arkitektur, autorisasjon og autentisering av tjenester
 • Erfaring med å jobbe med DevOps-prinsipper i smidige team
 • Erfaring med testautomatisering og verktøy for testing av tjenester
 • Fordel med erfaring med containerteknologi som Docker og Kubernetes
 • Fordel med kjennskap til integrasjonsspesifikke sikkerhetsprinsipper som f.eks. OWASP
 • Fordel med erfaring fra TechLead eller lignende rolle
 • Fordel med kjennskap til byggeverktøy og CI-prinsipper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert og kvalitetsbevisst med evne til å se flere perspektiv
 • Opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Faglig nysgjerrig og opptatt av læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Initiativrik og opptatt av å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Opptatt av å bygge en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback som en naturlig del av arbeidsdagen
 • Analytisk, selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Faglig nysgjerrig

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsbetingelser med blant annet fleksibel arbeidstid, sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke
 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstuen
 • Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 700 000 - 960 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.