ANNONSØRINNHOLD

Erfaren systemutvikler IT

Systemseksjonen i Fiskeridirektoratet søker en erfaren systemutvikler

Anonym søknadsprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju.

Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om stillingen

Systemseksjonen i Fiskeridirektoratet søker en erfaren systemutvikler. Seksjonen har 19 ansatte, med god spredning i både alder og erfaring. Systemseksjonen lager nettbaserte og selvbetjente løsninger for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge.

Fiskeridirektoratet er i startfasen på et digitalt skifte der vi beveger oss mer og mer mot skyløsninger og fullautomatiserte løsninger. Det er derfor gode muligheter for å jobbe med ny og spennende teknologi. De siste årene har vi implementert en helautomatisert leveranseplattform for utvikling av tjenester basert på Kubernetes. Vi kjører kontinuerlige leveranser.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante oppgaver innen et fagfelt i stadig utvikling
 • Muligheter til å vokse i rollen og ta mer ansvar for teamet på sikt
 • Stort rom for faglig utvikling
 • Stor mulighet til å påvirke helt fra idéfase til ferdig implementering av løsninger
 • Kunnskapsrike og hyggelige kollegaer
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 532.000,- til kr 704.000,-
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Betalt lunsj
 • Trening i arbeidstiden
 • Sommertid - kortere arbeidstid (7 timer per dag) fra 15. mai til 15. september

Arbeidsoppgaver

Seksjonen er underorganisert i team. En typisk dag starter med at teamet har «standup» og gjennomgår dagens oppgaver. Alle teamene har også tett dialog med Fiskeridirektoratets fagavdelinger, som består av blant annet jurister, økonomer og naturvitere.

Teamene er «kryss-funksjonelle» og har stor påvirkning på både teknologivalg og hvordan arbeidsoppgaver skal løses. Teamene velger selv både arbeidsmetodikk (Scrum/Kanban) og ansvarsfordeling innad i team. De fleste av våre applikasjoner er utviklet i Java. Hos oss bruker vi blant annet følgende verktøy: Confluence, Git, Jenkins, Jira.

Du blir del av et team på fem personer, som har ansvar for utvikling og forvaltning av Fiskeridirektoratets fagsystemer for akvakulturdata. For den rette personen er det store muligheter for å vokse i rollen, for eksempel som teamleder for teamet.

I akvakulturnæringen skjer det en rivende utvikling innen teknisk innovasjon og digitalisering. Hos oss vil du få mulighet til å bidra til og påvirke denne utviklingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har IT-utdanning fra universitet eller høyskoler og/eller dokumentert relevant praksis
 • Du må ha erfaring i backend-utvikling, f.eks. Java og backend-rammeverk som Springboot eller JavaEE
 • Du bør ha erfaring med smidige metoder, testdrevet utvikling og CI
 • Du må ha basisferdigheter i ulike webstandarder og spesielt beherske REST-APIer
 • Det er en fordel med om du har erfaring i frontendutvikling, fortrinnsvis med JavaScript/Node.js og frontend-rammeverk som React
 • Du er selvstendig og viser initiativ
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du holder deg oppdatert på ny teknologi
 • Du bør like å jobbe i et miljø med hektisk tempo
 • Du må ha godt humør og ønske om å være en positiv faktor i vårt arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Kjersti Dalland, tlf. 901 36 426, eller teamleder Terje Heimvik, tlf. 474 17 101.

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 450 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.