ANNONSØRINNHOLD

Er du en utvikler på jakt etter en meningsfull jobb?

Vi er på jakt etter en nysgjerrig og kunnskapssøkende systemutvikler til vår forskningsavdeling. Er du den vi leter etter?

Hvordan ser fremtidens digitale helsetjenester ut? Det er spørsmålet vi stiller om og om igjen ved Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Hvert av svarene vi finner bringer oss ett steg videre, akkurat idet virkeligheten vi jobber opp mot også tar et steg fremover. Vil du være med og lete etter det neste svaret på hvordan vi kan hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet?

En utvikler ved DIG er en allsidig kollega: Allerede fra starten av et prosjekt er man med på å forme hvordan et digitalt verktøy kan besvare forskningsspørsmålene, med basis i workshops med fokusgrupper, dybdeintervjuer og iterasjoner med interaktive skisser og brukbarhetstester. Vi jobber ofte med nyutvikling, selv om vi gjerne tar med oss noe fra tidligere løsninger om det skulle passe. Etter at verktøyet (ofte en app) er utviklet og brukbarhetstestet i flere runder blir det pilottestet over en lengre periode og justert før det møter virkeligheten i en randomisert, kontrollert studie. Ved slutten av denne vil utviklerne ofte bli involvert for å hjelpe til med å forstå og analysere bruksdata. Er resultatene gode, overleverer vi løsningen til kommersialisering.

Med en brukergruppe som ofte har mindre energi enn mange av oss, og med mulig kommersialisering i enden av løpet, er det viktig at det vi lager har høy kvalitet samtidig som det er innbydende visuelt og lett å bruke. I arbeidet med dette er enhetstester, interaktive skisser og gode prosesser viktige verktøy for oss. Siden utviklingsteamet er litt ulikt involvert i de forskjellige fasene, overlapper prosjektene slik at det alltid er litt av alt - ingen dager er like.

Hva vi lager varierer, men vi er stort sett web-baserte, for øyeblikket i form av hybridapper bygget med Angular, Ionic og Cordova - pluss det vi måtte trenge av andre biblioteker. Vi jobber smidig basert på en tilpasset variant av Scrum som inngår i et større prosjektrammeverk for avdelingen som helhet. Den daglige prosjektoppfølgingen foregår på Github og Slack.

Fordi utviklerne hos oss er involvert hele veien, er det sentralt at vi klarer å kommunisere godt med ikke-teknologer: Avdelingen har en tverrfaglig stab med alt fra sykepleiere, psykologer og fysioterapauter til innholdsredaktører, doktorgradsstipendiater og forskere. Avdelingen har også en egen innholdsredaksjon som i prosjektoppfølgingen fyller rollen som product owner i Scrum.

Vi leter etter en utvikler som er nysgjerrig og kunnskapssøkende, gjerne med noen års erfaring. Vi leter etter et menneske som ønsker å forstå brukerne vi jobber med og som vil bruke kunnskapene sine til å hjelpe dem med å få det bedre. Vi leter etter en kollega som kan være med på å bygge videre på det gode tverrfaglige miljøet ved avdelingen.

Det vi kan tilby er muligheten til å vokse faglig gjennom utfordringer på flere ulike plan, en trygg statlig jobb og et godt sosialt miljø. Faglig tror vi på at testdrevet utvikling og fokus på god kodekvalitet gir bedre resultater og utviklertrivsel i lengden, vi tror på at gode prosesser er nødvendig for å lykkes, og at en god prosess er levende: Vi evaluerer kontinuerlig måten vi jobber på og verktøyene vi bruker i (sam)arbeidet. Siden vi jobber med helsedata, er sikkerhet og personvern alltid høyt oppe på agendaen.

Avdeling for Digital Helseforskning er en avdeling i Medisinsk Klinikk ved OUS, og vi har kontorer i høyblokken på Aker sykehus med utsikt over hele Oslo. Avdelingen har ca. 25 ansatte og et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk. Forskningen vi gjør er spesielt fokusert på metoder og e-helseløsninger som styrker sykdomsforebyggende atferd og pasientenes mestring av sykdom. Les mer om oss på https://digitalhealth.no/.

Kun søknader sendt via WebCruiter og innen tidsfristen 28. februar vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

· Utvikling og videreutvikling av pasientrettede e-helseløsninger i tverrfaglig team

· Forvaltning/feilretting i perioden en løsning er i bruk i en studie (1-3 år)

· Idé- og konseptarbeid i samarbeid med helsepersonell, designer og innholdseksperter

· Delta i statusmøtene til forskningsprosjektene for å sikre at utviklingsprosjektet er på rett spor

· Bistand med analyse av bruksdata

Kvalifikasjoner

· Minimum bachelorgrad innen datateknikk/informatikk

· Erfaring med nettleseren som plattform (moderne HTML, CSS og JavaScript)

· Det er ønskelig med en viss kjennskap til TypeScript og moderne SPA-rammeverk som f.eks. Angular, React eller Vue (vi bruker Angular)

· Erfaring med testdreven utvikling og CI/CD er en fordel

· Grunnleggende kunnskap om sikkerhet og personvern

· Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på et skandinavisk språk og på engelsk

Personlige egenskaper

· Positiv og empatisk

· Kunnskapssøkende

· Kreativ og nysgjerrig

· Allsidig og initiativrik

· Sosial med gode kommunikasjonsevner

· Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr

· Deltakelse i hele prosessen fra idé til ferdig løsning

· Mulighet til å bruke dagene på å lage noe som gjør at andre får det bedre

· Arbeid i tverrfaglig team tett på domeneekspertene

· Fleksitid og sommertid

· Et godt sosialt miljø

· Lønn etter avtale

· Oppstart etter avtale

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Kontaktperson: Per Tømmer, seksjonsleder, 928 55 125