ANNONSØRINNHOLD

Er du en erfaren seniorutvikler eller Tech Lead som brenner for kvalitet og ønsker å jobbe med samfunnskritiske løsninger?

Er du en erfaren seniorutvikler eller Tech Lead som brenner for kvalitet og ønsker å jobbe med samfunnskritiske løsninger?

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering der mye skal digitaliseres. Vi ser derfor etter flere engasjerte teknologer som vil være med på å forme våre fremtidsløsninger. Vi skal åpne nye, digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og andre myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for effektiv vareførsel over grensen med like konkurransevilkår, å gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere samt sikre våre grenser.

Vi ser etter både erfarne utviklere og Tech Leads med kompetanse innen teknologistacken vår. Kjenner du deg igjen i noen av disse beskrivelsene vil vi gjerne at du søker:

 • frontend-utvikler som er glad i React, JavaScript, komponentbiblioteker og brukersentrerte løsninger.
 • fullstack-utvikler som er glad i React, Java, mikrotjenester og hendelsesorienterte systemer.
 • backendutvikler som er glad i Java, mikrotjenester, hendelsesorienterte systemer og tenker helhetlig rundt data i organisasjonen.
 • utvikler som også ønsker å jobbe med å etablere tydelige arkitektoniske målbilder samt ha et overordnet ansvar for tekniske valg og hvordan teamene jobber med å lage kvalitetsløsninger for fremtiden.
 • utvikler som brenner for kontinuerlige leveranser og ønsker å jobbe med å lage en enda mer effektiv utviklingsplattform for utviklere basert på moderne verktøy.

Teknologistacken vår er basert på Java og er under stadig modernisering. Vi er på vei mot en Spring Boot-basert mikrotjenestearkitektur med mikrofrontends i React. Kafka er nylig tatt i bruk, vi har lenge jobbet mot en robust, hendelsesorientert arkitektur. Andre stikkord som dekker både metodikk og teknologi er Openshift, Axon, DevOps og sikker utvikling. Vi jobber i smidige, kryssfunksjonelle team og har tro på automatisering og å stadig bli bedre på kontinuerlige leveranser.

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • være involvert i fremtidige teknologi- og arkitekturvalg
 • jobbe et sted hvor det pågår mange endringer og det er muligheter for å være med på å forme sin egen arbeidshverdag
 • være med på å bygge samfunnskritiske løsninger
 • jobbe i et fagmiljø som vi kontinuerlig videreutvikler og styrker

Vi ser etter deg som:

 • har erfaring med mange av teknologiene vi benytter og forstår hvordan de kan benyttes til å lage tekniske økosystemer basert på brukerbehov
 • har erfaring med hvordan man bygger systemer med kontinuerlige leveranser
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe konstruktivt med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • følger med på tekniske trender og forstår når de er modne nok til å tas i bruk

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad
 • erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform med bruk av språk, metodikk og verktøy nevnt over
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team

Vi tilbyr:

 • mulighet til kontinuerlig faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke våre fremtidige teknologivalg
 • godt miljø i og på tvers av team
 • lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, 498 800 - 960 000 kr per år avhengig av kvalifikasjoner
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Fortell oss om deg selv

 • For at vi lettere skal bli kjent med deg er det fint om du sender en utfyllende CV, eventuelt henvise til en utfyllende LinkedIn profil, vitnemål dersom du har fullført utdannelsen de siste årene samt linker til andre steder som forteller mer om deg (foredrag, blogginnlegg, GitHub konto med mer).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør for systemutviklingsavdelingen, Gunn Skinderviken/gunn.skinderviken@toll.no.

For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.