ANNONSØRINNHOLD

Er du en engasjert utvikler/teknisk arkitekt som ønsker å jobbe med samfunnskritiske løsninger?

Vi trenger deg som vil være med å finne ut hvordan vi best kan utnytte teknologi for å løse vårt samfunnsoppdrag.

Vi trenger en ledende utvikler/teknisk arkitekt som vil være med å finne ut hvordan vi best kan utnytte teknologi for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som både kan bidra aktivt med leveranser i et team, og samtidig være med på å videreutvikle et teknisk målbilde for utviklingsplattformen vår som støtter opp under kjente og ukjente behov. Du brenner for å lage løsninger med kvalitet som vi effektivt kan levere til fornøyde brukere og løpende videreutvikle.

Vi bygger for tiden mange nye systemer, men har også en litt eldre Java-applikasjon vi ønsker å løfte. Vi ser derfor etter noen som har erfaring med hvordan man bygger nytt samtidig som man ivaretar eksisterende behov.

Teknologistacken vår er basert på Java og er under stadig modernisering. Vi er på vei mot en Spring Boot-basert mikrotjenestearkitektur med mikrofrontends i React. Kafka og Kotlin er nylig tatt i bruk, vi har lenge jobbet med en robust, hendelsesorientert arkitektur. Andre stikkord som dekker både metodikk og teknologi er OpenShift, Axon, DevOps og sikker utvikling. Vi jobber i smidige, kryssfunksjonelle team og har tro på automatisering og å stadig bli bedre på kontinuerlige leveranser.

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • være involvert i fremtidens teknologivalg og å sette arkitekturretning
 • kunne veksle mellom slike oppgaver og konkrete oppgaver i leveranseteamet
 • jobbe med samfunnskritiske oppgaver som betyr mye både for vår sikkerhet, næringslivets effektivitet og privatpersoner
 • kunne være med på å forme dine egne arbeidsoppgaver og stilling
 • jobbe i et fagmiljø som vi løpende videreutvikler og styrker

Vi ser etter deg som føler at noen av følgende punkter beskriver deg:

 • har erfaring med mange av teknologiene vi benytter og forstår hvordan de kan benyttes til å lage tekniske økosystemer basert på brukerbehov
 • har erfaring med konsepter som Domain Driven Design og arkitekturer basert på hendelser og mikrotjenester
 • har erfaring med hvordan man lager skyklare løsninger
 • har erfaring med hvordan man lager systemer med kontinuerlige leveranser
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe konstruktivt med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • følger med på tekniske trender og forstår når de er modne nok til å tas i bruk

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad
 • minst 3-5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende
 • erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform
 • erfaring som arkitekt og kjenner moderne arkitekturprinsipper
 • du må beherske norsk
 • bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 700 000 - 900 000 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til kontinuerlig faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke våre fremtidige teknologivalg
 • godt miljø i og på tvers av team
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Send oss gjerne link til din LinkedIn profil, prosjekter du har jobbet med på Github, presentasjoner du har holdt eller annet som gjør at vi lettere kan bli kjent med deg.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Gunn Skinderviken, gunn.skinderviken@toll.no. For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Om arbeidsgiveren

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.