ANNONSØRINNHOLD

Direktør Produkt- og Tjenesteutvikling

Direktør Produkt- og Tjenesteutvikling er en nyopprettet rolle som skal bidra til at Norsk Rikstoto befester og videreutvikler sin posisjon som enerettstilbyder av attraktive spill knyttet til hester.


Norsk Rikstoto har et viktig samfunnsoppdrag. Som en del av den norske enerettsmodellen for pengespill skal vi tilby ansvarlig pengespill på hest til norske spillere og forebygge negative konsekvenser av spill. Det innebærer også at vi skal ha attraktive spill og tjenester så spillerne velger å spille hos Norsk Rikstoto fremfor de aktørene som ikke har lov å tilby pengespill i Norge. Overskuddet som skapes bidrar til å støtte hestehold, hestesport og hesteavl i Norge.

Vi er om lag 80 ansatte som jobber innen fem ulike forretningsområder fra vårt hovedkontor på Bjerke i Oslo. I 2022 hadde vi en omsetning på 3,2 milliarder og et overskudd på ca 500 millioner kroner.

Direktør Produkt- og Tjenesteutvikling

Norsk Rikstoto skal levere på samfunnsoppdraget gjennom spillprodukter og -tjenester som oppleves som attraktive i et spilleansvarlig miljø, og som har et brukergrensesnitt som er sømløst, brukervennlig og smidig for kunden. Norsk Rikstoto skal sikre solid tilstedeværelse i det norske markedet gjennom digitale produkter og tjenester som formidler spenningen og gleden i spillene våre.

Direktør Produkt- og Tjenesteutvikling er en nyopprettet rolle som skal bidra til at Norsk Rikstoto befester og videreutvikler sin posisjon som enerettstilbyder av attraktive spill knyttet til hester. Rollen vil få stor innflytelse på hvordan Norsk Rikstoto fremstår utad og inngår i ledergruppen. Stillingen skal sikre nødvendige retningsvalg og tilrettelegge for samhandling på tvers av produktteam, funksjoner og fagområder for å sikre et relevant og attraktivt pengespilltilbud.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Styre og lede stiftelsens produkt- og tjenesteutvikling
 • Være et bindeledd mellom produktutvikling og ledergruppen
 • Komme med innspill til overordnet strategisk retning og mål, samt realisere selskapets strategiske målbilde gjennom utarbeidelse av f.eks produktstrategi og -veikart
 • Bidra til, samt sørge for flyt i produktutvikling
 • Følge opp gevinstrealisering og disponering av ressurser
 • Ta beslutninger knyttet til operasjonelle eller taktiske retningsvalg for produktområdene sammen med produktledelsen
 • Følge opp, involvere og legge til rette for kontinuerlig dialog med tilstøtende fagområder
 • Holde seg løpende oppdatert på relevant teknologi Sikre nødvendig kompetansesammensetning i produktteamene

Kvalifikasjoner

 • Relevant strategisk og operativ erfaring fra kundeorientert produkt- og tjenesteutvikling
 • Kunnskap om metodikk for innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser
 • Gode digitale ferdigheter med en grunnleggende interesse for å ta i bruk nye verktøy og metoder
 • Erfaring og interesse for sport og/eller spill er en fordel, men ikke et krav
 • Høyere utdanning

Sentrale personlige egenskaper

 • Analytisk, med evne til å se helheten
 • Proaktiv, engasjert og nysgjerrig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Digitalt orientert og engasjert
 • Tenker utenfor boksen, er kommersielt anlagt og skaper nye muligheter
 • Samarbeidsorientert og sterk relasjonsbygger med evne til å få gjennomslag både internt i virksomheten og eksternt

For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Bjørn-Olav Høksnes eller Ole Petter Melleby på 22 06 87 00 i ISCO Group.

CV og kortfattet søknad registreres snarest og senest innen 28. mai 2023