ANNONSØRINNHOLD

Data Scientist Innovasjon og Utvikling

Vi skal styrke vår kapasitet og fart til å utvikle nye forretningsmuligheter i BKK. Er du vår nye kollega?

Innovasjon og Utvikling er et forretningsområde med ansvar for å modne frem, konkretisere og starte ny forretning på tvers av BKKs selskap og utenfor dagens satsinger. De siste 2 årene har forretningsområdet etablert investeringsselskapet BKK Spring som investerer i oppstartsselskap og piloterer løsninger sammen med disse. Vi har etablert BKK Strøm som muliggjør eksperimentering av nye forretningsmodeller fremover. Vi har startet selskapet Plug som sammen med Bergen Havn sørger for at båter og skip kan bruke landstrøm, vi løser utfordringer for lading i borrettslag og ruller ut hurtigladere i hele Norge. I tillegg skal vi i gang med pilotprosjekter knyttet til en helhetlig verdikjede for grønn hydrogen og utslippsfrie byggeplasser. Vi etablerer nå et team som skal jobbe dedikert med nye digitale løsninger knyttet til vår innovasjonsportefølje.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene er å arbeide i digitale prosjekter knyttet til BKKs innovasjonsportefølje, å ta en ide fra skrivebordsstadiet, konkretisere, pilotere og implementere. Data Scientist har ansvaret for å hente inn, strukturere og analysere data fra initiativene i innovasjonsporteføljen. I tillegg vil det for flere av prosjektene være initiativer knyttet til maskinlæring og prediktive modeller til bruk i sluttkundeløsninger og som beslutningsstøtte. Data Scientist forventes også bidra inn i relevante prosjekter knyttet mot forskingsmiljøer og øvrige selskaper i konsernet. Det vil forventes at en har en proaktiv tilnærming for å holde seg oppdatert på nye teknologier og fortløpende vurdere hvordan disse påvirker våre satsninger, samt konkretisere BKKs rolle og behov for støtte og øvrige ressurser. Dette vil innebære å selvstendig planlegge prosesser, sette milepæler, jobbe strukturert, og levere på tid, kvalitet og kostnad.

Kvalifikasjoner

Det ønskes søkere med høyere utdanning på master- eller PhD nivå innen data science, matematikk, statistikk eller andre relevante fagfelt. Erfaring med strukturering av data og prediktiv modellering er en fordel. God kunnskap til Matlab, Pyton eller tilsvarende kodespråk. Vi benytter Azure som skybasert plattform for analyse, kombinert med Power BI for visualisering og rapportering. Kunnskap om og interesse for endringer i energisystemet, ladeløsninger og ny teknologi er positivt. Initiativ, gode samarbeidsegenskaper, sterke analytiske evner og nysgjerrighet for nye løsninger er sentrale egenskaper for å lykkes i stillingen. Relevant akademisk bakgrunn kan kompensere for manglende erfaring.

Vi tilbyr

Dette er en unik mulighet til å bidra til løsninger på klimakrisen i et spennende, kompetent fagmiljø i fart. Du vil også få muligheten til å jobbe med helt nye løsninger knyttet til optimalisering av energisystemer, fremtidens mobilitet og ressursutnyttelse.