ANNONSØRINNHOLD

Data Manager til viktig satsningsområde

Politiet satser stort på å foredle data til informasjon. Vi søker data manager for å planlegge og gjennomføre forbedringer i håndtering av data.

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. Catherine Janson, IT-direktør

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med oss på reisen?

Data har stor verdi for samfunnet og politiet og skal være en grunnpilar i digitaliseringsarbeidet vår. Hvis vi bare hadde visst det vi vet. Vi er teknologer med hjerte for politiets samfunnsoppdrag og skal bygge opp et sterkt data-miljø som gjør oss enda mer datadrevet. Vi skal utforske, eksperimentere og lære og ta beslutninger basert på fakta.

Mye er tenkt, noe er gjort – og noe bør sikkert gjøres på en helt annen måte. Vi trenger deg som er nysgjerrig og kreativ og som kan bidra til å skape merverdi av dataene vi har. Du har kunnskap om best og next practise for datadrevet produktutvikling og skal sammen med oss, sørge for at politiet i større grad baserer sine beslutninger og veivalg på innsikt og data.

Vil du være med oss å utvikle og skape mer verdi ut av data? Vi trenger en data manager for å planlegge og gjennomføre forbedringer i håndtering av data.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere effektiv og regulatorisk forsvarlig dataflyt mellom politiets mange datakilder
 • Kommunisere godt både med data engineers, data eiere, og data scientists
 • Sikre god håndtering av masterdata
 • Ansvar for datakvalitet, bl.a. regulatoriske forhold
 • Informasjonsmodellering og forvaltning, og modellere og tilpasse PITs datastruktur
 • Lede utvikling av løsninger som må følges opp med tanke på integritet og sikkerhet, og om løsningen er økonomisk sunn
 • Bidra i utvikling av PITs prosesser og krav til leveranser rundt informasjonsforvaltning
 • Legge til rette for deling og analyse og visualisering av data, for å tilby nye samfunnsnyttige tjenester til politiet

Kvalifikasjoner

 • IT-utdanning, på universitets- eller høyskolenivå
 • Bred erfaring med databaser og datamodellering
 • Gode kunnskaper om ETL/ELT
 • Kjennskap til ulike tilnærminger til informasjonsarkitektur
 • I tillegg må du ha erfaring fra minst ett av disse områdene:
 • Data manager/dataforvalter, herunder kunnskap om innsamling, analyse, lagring, arkivering, sammenstilling og formidling av data
 • Erfaring med verktøy for datakataloger (Collibra, Informatica, eller tilsvarende)
 • Informasjonsmodellering
 • Planlegging, fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver
 • Erfaring på følgende områder vil telle positivt:
 • Microsoft sky- og dataløsninger
 • DPIA, dataminimering og sikkerhetsvurderinger
 • Erfaring med nye teknologier for datalagring og databehandling eksempelvis datavirtualisering
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og analytisk
 • Evne til å prioritere og koordinere mange oppgaver samtidig
 • Evne til å være pragmatisk for å finne gode løsninger
 • Evne til å samarbeide og samhandle med ulike fagmiljøer
 • Pådriver for forenkling og automatisering
 • Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi ønsker medarbeidere som:

 • Er samfunnsengasjert med evne til å se flere perspektiv
 • Bidrar til å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Er opptatt av å lage enkle, gode løsninger i et komplekst landskap
 • Søker læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Bidrar til en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback, som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

Hos oss finner du et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og masse faglige diskusjoner og utforsking av gode og nye løsninger. Vi "drar på" virtuelle kurs, konferanser og meet-ups som er av interesse for det vi jobber med.

 • Spennende arbeidsoppgaver basert på spennende teknologi
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (blant annet sommertid, fleksitid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua

Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 800 000 - 960 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.