ANNONSØRINNHOLD

C#/.NET + MS SQL + API-er + Azure = deg?

Vi digitaliserer vår virksomhet og ser etter Tech Lead til nyopprettet stilling

Vi er i full gang med å digitalisere vår virksomhet, og som Tech lead ved hovedkontoret i Oslo vil du være svært sentral i arkitektur og design av nye digitale verktøy som ikke bare skal bidra til å effektivisere hverdagen til våre meglere, men som også skal gi mer innsikt og forbedret kundeopplevelse. Nytt kjernesystem vil bli lansert på en meget spennende plattform basert på No-Code/Lowcode og arkitekturen Camunda/Retool/Xano(Kubernetes). I dette arbeidet vil du få en sentral rolle.

Systemene vil bli integrert mot andre systemer via API-er, slik som digital signering, eiendomsregisteret, finn, strømleverandører, økonomisystemer, kart og fotograf med mer. Vi er også i gang med flere spennende prosjekter som blant annet omhandler automatisering, for å møte nåværende og fremtidig forretningsbehov.

Som Tech Lead vil du være bindeleddet mellom forretningsbehov og digitale løsninger. Du vil bidra i alle faser av et utviklingsprosjekt og være en pådriver for leveranse fra idé til ferdig produkt.

Du vil være sentral i beslutningsprosesser og ha en direkte påvirkning på hvordan våre løsninger vil se ut. Stillingen innebærer mye nyutvikling av funksjoner og integrasjoner, kvalitetssikre leveranser, men også koordinering og oppfølging av utviklingsprosjekter, i tillegg til faglig oppfølging av innleide konsulenter. Stillingen rapporterer til IT-sjef.

Vi har de siste to årene bygget opp en effektiv utviklingsplattform som gjør det mulig å levere raskt og med bra kvalitet. Den er basert på Azure DevOps og Microsoft Azure med pipelines for testing og kontinuerlige leveranser. Vi har bygget løsninger basert på C#/.NET/Vue3/Azure SQL. Som vår nye Tech lead vil du få gleden av å utvikle dette videre.

Som Tech Lead vil du også samarbeide med et stort utviklermiljø gjennom en partner.

Aktuelle kandidater har:

  • God erfaring med C#/.NET og relasjonsdatabaser, fortrinnsvis MS SQL.
  • God erfaring med bruk og utvikling av API-er
  • Du har erfaring med fortrinnsvis Azure eller andre skyløsninger.
  • Du har god forståelse for agil utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser (Git, CI/CD og DevOps/DevSecOps)
  • Fokus på sikkerhet.
  • Det er en fordel om du har høyere relevant utdanning, men arbeidserfaring er det viktigste
  • Interesse og erfaring med No-Code/Lowcode og arkitekturen Camunda/Retool/Xano (Kubernetes).

Som person ser vi gjerne at du tar ansvar og kan håndterer mange forskjellige arbeidsoppgaver. Du er en god Team Player som evner å kommunisere godt på tvers av organisasjonen. Du evner å arbeide selvstendig.

Hos Utleiemegleren får du konkurransedyktige betingelser, stor fleksibilitet i stillingen og god balanse mellom jobb og fritid. Du vil arbeide med moderne teknologi og skape innovative løsninger.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass, telefon 934 40 805 eller Birger Christoffersen i Utleiemegleren på telefon 932 48 323.

Utleiemegleren er Norges ledende eiendomsmeglerforetak innen utleie av bolig og forvaltning av leieforhold for private og bedrifter. Utleiemegleren utfører i tillegg til boligutleie, den økonomiske og juridiske forvaltningen av et leieforhold, formidler vaktmester- og håndverkstjenester og har egne eiendomsadvokater som yter juridisk bistand ved tvister. Selskapet ble etablert i 1995 og har over 200 ansatte fordelt på 18 kontorer, som er eiendomsmeglingsforetak med bevilling fra Finanstilsynet.

Vi har som målsetting at du som kunde skal føle deg trygg og ha en solid støttespiller under hele leieforholdet. Våre kunder er privatpersoner og selskaper som har en eller flere boliger for utleie.