ANNONSØRINNHOLD

Cloud DevOps Engineer

Vil du være med på å utvikle og bygge helt nye løsninger i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge et samfunn på sikker grunn.

NGI Digital er NGIs nyetablerte avdeling for digital innovasjon og utvikling og har som mål at NGI skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Her jobber utviklere, produkteiere og geofaglige ressurser sammen for å levere nye løsninger internt i NGI, ut til kunder og gjennom forskningsprosjekter. Hos oss vil du få jobbe med varierte arbeidsoppgaver på tvers av prosjekter og produkter, og med nye og spennende teknologier som benyttes til å løse viktige og samfunnskritiske problemstillinger.

Vi jobber nesten utelukkende med greenfield nyutvikling og innovasjon og søker deg som gjerne vil bygge helt nye og innovative løsninger. Vi benytter prinsipper fra smidig, Lean og brukerdrevet produktutvikling i måten vi er organisert og jobber på.

Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:Eksempler på prosjekter og løsninger vi jobber med:

· IoT-plattform for overvåkning av samfunnskritiske konstruksjoner

· Dataplattform for fangst, lagring og prosessering av geodata

· Løsninger for planlegging av feltarbeid og geotekniske lab-forsøk

· Løsninger for miljøovervåkning og lagring og presentasjon av miljødata

· Geokartlegging ved hjelp av droner og satellittdata

· Modelleringsverktøy og beregningsmoduler for offshore vind installasjoner

· Løsninger for varsling av snøskred, samt analyse og vurdering av naturfarer

· Kartteknologi, avansert datavisualisering og 3d-modellering

· Tilrettelegging for og bruk av maskinlæring og kunstig intelligens for nye måter å tolke og analysere data

· Nye løsninger for samhandling og deling av data med våre kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en ekspert på automatisering og infrastruktur i skyen. Du vil få ansvaret for å bygge opp vår skyinfrastruktur og ta led på og ha eierskap til noen av våre mest grunnleggende teknologikomponenter. Du brenner for å samspille med våre utviklere for å bygge robuste skyløsninger som skalerer og har stabil tilgjengelighet, og legger til rette for høy grad av automatisering og hyppige produksjonssettinger.

Vi kjører i dag alle våre tjenester i Azure, men vi vil også vurdere kandidater med erfaring fra andre skyplattformer. Vi bygger løsningene våre så uavhengig av en bestemt skyleverandør som det lar seg gjøre (skyagnostisk). Det viktigste er at du forstår konseptene, er lærevillig og nysgjerrig, og liker å ta i bruk ny teknologi.

Vi ser gjerne at du har noen av de følgende erfaringene, kvalifikasjonene og personlige egenskapene. Vi har inkludert teknologiene vi bruker for de ulike områdene i parentes. Det er ikke noe krav om at du kjenner til alle disse, men du bør gjerne ha kompetanse på tilsvarende.

Formell kompetanse

· Master- eller bachelorgrad i informatikk, teknologi eller tilsvarende

· Minimum to års relevant erfaring

Teknologikompetanse

· Kubernetes kontainerorkestrering- og administrasjon, og mikrotjenestearkitektur

· Erfaring med utvikling og forvaltning av infrastructure as code (f.eks. Terraform, GitOps)

· CI/CD-oppsett og automatisering (Azure Pipelines)

· Løsninger for profilering og feilsporing (Zipkin og Sentry)

· Løsninger for applikasjonsovervåkning (Prometheus, Loki og Grafana)

· Ansvar for utviklingsmiljø og verktøy for utviklere: Versjonskontroll (git), oppgavestyring og deling av kode (Azure DevOps)

· Drift og forvaltning av større felleskomponenter som f.eks. autentisering og identitetstjenester (KeyCloak og Azure AD)

· Oppsett og drift av public cloud PAAS- og IAAS-tjenester (f.eks. PostgreSQL for Azure)

· Erfaring med å jobbe i DevOps-leveransemodell og med smidige prosesser, gjerne som utvikler

· Generell skripting- og programmering (f.eks. Python)

· Interesse for skyteknologi innenfor data science og maskinlæring.

Personlige egenskaper

· Proaktiv

· Løsningsorientert

· Faglig integritet

· Komfortabel med norsk og engelsk som arbeidsspråk.

NGI Digital søker også kandidater til følgende stillinger: Tech Lead og Utviklere.

English speaking only? Please click here Tech Lead, Cloud DevOps Engineer and Developers.

Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte til raskt å sende søknad og eventuelt ta kontakt.

Søknadsfrist 21. mars