ANNONSØRINNHOLD

Bli med på å kode kunnskapsbanken for vårt naturmangfold

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold.

Senior fullstack utviklere

Vår hovedoppgave er å formidle oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Gjennom innhenting, systematisering og formidling av kunnskap, bygger vi bruer mellom vitenskap og samfunn.

Artsdatabanken samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk infrastruktur som gjør kunnskapen lett tilgjengelig for ulike brukere.

Det er gøy å utvikle og det er gøy å utvikle noe meningsfullt.

Flere millioner kartfestede funn av arter og store mengder nøkkelinformasjon om arter går inn og ut av Artsdatabanken hvert år. Å formidle kunnskap om naturmangfoldet i Norge er med andre ord en formidabel oppgave.

Artsdatabanken skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om arter og naturtyper. Det får vi til ved hjelp av gode systemer for dataflyt og spesialtilpassede IT-løsninger.

Nå har vi behov for flere utviklere som vil være med på dette.

Vi ser etter to motiverte, erfarne og dyktige fullstack utviklere til utviklerteamet vårt.

Det er viktig for oss å levere korrekt og relevant informasjon til våre brukere, og for å få til dette vil vi gjerne ha med deg på laget!

Som fullstack utvikler hos oss bør du være nysgjerrig, en lagspiller, fleksibel og åpen ift teknologistacken. Mye av teknologien vår er basert på MS-plattformen med .Net og C#, men vi har tatt et standpunkt om å jobbe mer med åpne lisenser og åpne data.

Eksempler på teknologier og metodikk du vil jobbe med:

.Net Core, SQL 2019, postgreSQL , React, Node.js, Rest API, Docker, Travis, GitHub, åpen kildekode, CI/CD, scrumish/sprints.

Du:

  • har solid teknisk kompetanse og erfaring, og kan argumentere for hva du mener er gode tekniske løsninger - både teknologivalg og hvordan vi kan hjelpe våre kunder fra et teknisk perspektiv
  • har erfaring med å håndtere og drive utviklingsprosjekter av forskjellig størrelse, og du evner å tenke nyskapende og er opptatt av kvalitet
  • har erfaring med og ønsker å jobbe tett med produkteier og inhouse kunder; dvs domene-ekspertisen på huset
  • har høyere utdanning innen programmering/datateknikk, informatikk eller lignende
  • kjenner deg sterkt igjen i våre verdier Involverende - Nyskapende - Troverdig

Vi har:

  • in-house utviklerteam med stor variasjon i prosjekter og tverrfaglig arbeid, og vi blir 10 på teamet med deg
  • stor fleksibilitet ift at du er med på å påvirke og beslutte hvilke teknologier, verktøy og programmer vi skal bruke
  • dyktige kollegaer som du får ved din side, både teknologer og biologer som har domene fagekspertise
  • flotte og nyoppussede lokaler på Pirsenteret med den beste utsikten i byen

Et godt og utviklende arbeidsmiljø er preget av mangfold. Artsdatabanken er en åpen og inkluderende arbeidsplass, og er en IA-bedrift. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

For spørsmål ang stillingen, ta kontakt med vår rekrutterer på dette oppdraget: Camilla Fjeldsø/Recruitc as på mobil 46959191, evt seksjonsleder IT Stein Hoem/Artsdatabanken på mobil 93466992.

Om arbeidsgiveren

Artsdatabanken samler og formidler kunnskap om norsk natur. Vi gir ut rødlister og risikovurderer fremmede arter, i tett samarbeid med forskere. Hos oss finner du karttjenester og ulike verktøy for forvaltningen, forskere og interesserte brukere. I tillegg gir vi støtte til kartlegging av dårlig kjente arter. Vi er en etat under Klima- og miljødepartementet og holder til på Piren i Trondheim.