ANNONSØRINNHOLD

Bli med å ta norsk idrett til nye høyder digitalt!

Vil du bruke din kompetanse på samfunnsnyttige formål gjennom Norges største frivillige organisasjon?

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon, og det øverste organ i norsk idrett. Den organiserte idretten er Norges største folkebevegelse med 2 150 000 medlemskap fordelt på mer enn 10 000 idrettslag. NIFs visjon er idrettsglede for alle . Idrettsforbundet har i dag ca. 370 ansatte fordelt på idrettskretser, Olympiatoppen og NIF sentralt på Idrettens hus, Ullevaal stadion.

Hos oss blir dette din hverdag:

Idrettens digitale tjenester og produkter er i en spennende utviklingsfase og har allerede over 1 million innloggede brukere på tvers av både toppidrett og bredde - og dette inkluderer både medlemsløsninger, aktivitetsløsninger, samt tilhørende mikrotjenester – slik som digital trenerattest som ble lansert på nyåret. Hos oss vil du få jobbe direkte med samfunnsnyttige formål tett på idretten og raskt se resultater som forbedrer hverdagen for idrettslagene og alle personer tilknyttet norsk idrett.

Norsk idrett er i kontinuerlig utvikling, og stadig nye idretter tas inn i forbundet – akkurat nå er også esport inne til vurdering.

I NIF Digital utvikler og forvalter vi både web-baserte og rene native apper for både bredden og toppidretten i Norge.

Ett av våre utviklingsteam i NIF Digital lanserte nettopp denne til alle trenere i idretts-Norge:

· Digital trenerattest (introduksjonvideo)

Søknadsfrist for stillingen er 20. april 2021.

Dette blir noen av dine arbeidsoppgaver:

· Ansvar for test og kvalitetssikring av idrettens spesialprogramvare og implementeringen av dette i en smidig, kontinuerlig utviklingsprosess.

· Opplæring og kunnskapsdeling innen både smidig og testfaget, kommunisere tydelig med ledelse og andre interessenter rundt behov, risikoanalyse og kost/nytte av god testing og smidige prosesser

· Ha god kontakt med idrettens behovseiere

For å lykkes med det, må du ha:

· IT-faglig utdannelse på minimum bachelornivå og/eller relevante sertifiseringer, f.eks ISTQB, Scrum*

· Minimum tre års IT-faglig arbeidserfaring innen testing og prosessledelse i utviklingsteam

· Stort engasjement for å strukturere, synliggjøre og stå i operative prosesser gjennom mål og måloppnåelse, med fokus på effekt og innsiktsbaserte justeringer av tiltak

· Genuin nysgjerrighet for hvem brukerne er og deres behov

· Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, muntlig og skriftlig

· Ha høy evne til selvorganisering, men samtidig kunne jobbe godt i team

· Kravet om utdannelses og sertifiseringsnivå kan i noen tilfeller fravikes, ved svært lang og relevant arbeidserfaring.

Vi vektlegger personlig egnethet for denne stillingen.

Vi tilbyr et trivelig og spennende arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling. Vi har gode forsikringsordninger og p.t pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også muligheter for trening i arbeidstiden, og lønn etter avtale. NIF er en IA-bedrift.

NIF er en arbeidsplass som ønsker å speile befolkningen og vi oppfordrer særlig personer med minoritetsbakgrunn om å søke.

image: Bli med å ta norsk idrett til nye høyder digitalt!

Kontaktpersoner:

Sturla Frøyland Leder produkt -og tjenesteutvikling, NIF Digital sturla.froyland@idrettsforbundet.no

https://www.idrettsforbundet.no/digital/