ANNONSØRINNHOLD

Bli kjent med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker, og vi ønsker nå å styrke eHelse og IKT organisasjonen med en BI utvikler.

eHelse og IKT består av dyktige medarbeidere som ivaretar drift, utvikling og forvaltning av sykehusets IKT- og medisinsk-tekniske løsninger. Vi har fokus på fagområder som er unikt/spesifikt for sykehuset, slik at vi leverer fremtidsrettede tjenester tilpasset våre pasienter og ansatte. Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet, stor variasjon i oppgaver, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi er i dag underkant av 30 ansatte med en variert bakgrunn fra IT, medtek og helsefag, og mange av oss har jobbet lenge på sykehuset.

Arbeidsoppgaver

· Utvikling av BI løsninger/applikasjoner - Vi benytter Qlikview og TimeXtender i dag

· Delta i hele prosessen fra dialog med brukerne og ledere, til utvikling og uttesting

· Sentrale prosjekter de neste årene vil være utvikling av kvalitetsregistre for klinikkene (måle effekt av behandlingen) og ledelsesinformasjonssystem

Ønskede kvalifikasjoner

· Erfaring fra utvikling av BI løsninger

· Erfaring fra enten Qlikview, Oracle, SAP eller Microsoft plattformer

· Database-kompetanse

· ETL erfaring

· Trives med å være med på hele utviklingsprosessen.

Et pluss hvis du

· Har erfaring med Qlikview og interesse for statistikk eller helsefag

Vi tilbyr

· En spennende stilling med store muligheter til å påvirke utviklingen

· Et godt fagmiljø med hyggelig kollegaer

· God pensjonsordning i KLP

· Kantine på sykehuset

· Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud

Rekrutteringsprosessen utføres i samarbeid med People4you, og alle søknader og henvendelser skal rettes til People4you.

Om arbeidsgiveren

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se forøvrig www.LDS.no.

Rekrutteringsprosessen utføres i samarbeid med People4you, og alle søknader og henvendelser skal rettes til IT People4you ved rekrutteringsansvarlig Frida Ekholm: ekholm@itpeople4you.no - 45970651