ANNONSØRINNHOLD

Arkitekt/systemutvikler på skyløsninger

Har du lyst til å jobbe med geografiske løsninger i skyen? Trives du i en variert hverdag og liker å ta i bruk ny teknologi?

Har du lyst til å jobbe med geografiske løsninger i skyen? Trives du i en variert hverdag og liker å ta i bruk ny teknologi? Vil du være med å prege hvordan Geodata etablerer, tilbyr og drifter skyløsninger?

Dette er en ny stilling i en nyopprettet avdeling i Geodata. Det betyr at du vil delta i beslutninger knyttet til hvordan vi best etablerer og drifter SaaS-løsninger til våre kunder og interne prosjekter, med stort fokus på DevOps og Site Reliability Engeneering (SRE).

På sikt vil du bli vår go-to person for spørsmål knyttet til realisering av geografiske løsninger i skyen med hensyn til arkitektur, deploy og DevOps, slik at du vil være i stand til å veilede våre utviklere, prosjekter og kunder.

Hvem er du?

Geodata bygger SaaS-løsninger på egen implementasjon av Kubernetes på AWS. Her finnes egenutviklede verktøy du vil sette deg inn i med løpende bistand fra vår plattform-avdeling som stadig videreutvikler og drifter denne infrastrukturen. Du vil være et viktig bindeledd mellom plattform-avdelingen og øvrige utviklere i Geodata, gi faglig veiledning på den ene siden og på den andre siden gi innspill til forbedringer i plattformen.

Våre løsninger inneholder en kombinasjon av skreddersøm, kode og GIS-komponenter. Det er derfor positivt om du kjenner til Esri eller annen GIS-programvare og de mest vanlige front/backend kodespråk, slik at du er i stand til å bistå andre utviklere. Du vil bidra til å bygge nye løsninger eller tilpasse gamle, slik at de bygges riktig inn på skyplattformen og ivareta DevOps/SRE prinsipper og sikkerhet.

Det er viktig at du har erfaring med Azure Devops (GiT), nettverk, lagringsløsninger, autentiseringsmekanismer, .net core, python og CLI-verktøy som PowerShell/Bash. Grunnleggende Kubernetes/AWS kunnskap ser vi også etter, i tillegg til relaterte teknologier som Azure (AKS).

Du er gjerne:

 • God til å samarbeide
 • Kreativ og selvgående
 • Service- og løsningsorientert
 • God på å balansereeffektivitet og kvalitet
 • Glad i varierte oppgaver og dager med høyt tempo

Du må snakke og skrive norsk, svensk eller dansk flytende.

Hvorfor søke?

Vi skårer høyt på trivsel, Geodata har en ambisjon om å være Norges beste arbeidsplass!

Dette er en unik mulighet til å få en variert stilling med stor grad av medbestemmelse. Vi vil strekke oss for å bygge deg opp innenfor områder der du trenger kompetanse eller ønsker videreutvikling.

Vi jobber med en helt ny og spennende kartprogramvareløsning, ArcGIS Enterprise for Kubernetes (native), som er en milepæl innen geografiske informasjonssystemer. Den gir et inspirerende omfang muligheter, her trenger vi din nysgjerrighet og kreativitet for å utnytte potensialet.

image: Arkitekt/systemutvikler på skyløsninger

Hvordan blir jobbhverdagen din?

I denne stillingen kommer du ikke til dekket bord, men får være med å forme denne måten å jobbe på i Geodata. Men selv om avdelingen er ny er ikke skydrift nytt i Geodata, vi har mange års erfaring. Du får dermed mange kolleger som er rågode på dette! Dette er blant arbeidsoppgavene du kan forvente:

 • Delta i etablering og stadig videreutvikling av nye skydriftskonsepter
 • Forbedre eksisterende SaaS-løsninger med fokus på DevOps/SRE
 • Være rådgiver og bidragsyter på innflytting av andre løsninger
 • Rådgi eller bistå andre utviklere, arkitekter, prosjekter og kunder
 • Utføre og automatisere driftsoppgaver
 • Delta i tilbuds- og arkitekturarbeid
 • Være med å utvikle mindre kundeløsninger som ikke løses av andre team/avdelinger

Dette får du i Geodata

I Geodata kan du først og fremst forvente et godt fagmiljø med svært mange dyktige kolleger. Faglig utvikling og kunnskapsdeling står høyt på agendaen både gjennom rom og penger til egen utvikling og felles fagdager. I tillegg får du tilgang på ett internasjonalt fagmiljø. Vi har en fleksibel ordning med bruk av hjemmekontor/kontor. På kontoret sitter vi i åpent landskap og har mye kontakt med hverandre.

Disse godene kan vi også by på:

 • 6 ukers ferie
 • Veldig god lunsj
 • Sosiale aktiviteter som spenner fra spillkveld til sykkelgruppe, løpegruppe, strikkegjeng og mye mer!
 • Meget hyggelige firmaturer og firmahytte på Hafjell
 • Stor grad av fleksibilitet (vi var fleksible før det ble trendy)
 • Kule lokaler sentralt i Oslo
 • Helseforsikring og gode øvrige pensjons- og forsikringsordninger

Om Geodata

Geodata har et arbeidsmiljø som er inkluderende og stabilt, folk trives i Geodata! Det viser også medarbeider- og kultur-undersøkelsen Great Place to Work, der vi er på andre plass blant Norges beste arbeidsplasser.

Geodata er en teknologibedrift som er markedsledende i Norge på vårt fagfelt - geografiske informasjonssystemer (GIS). Ta en kikk på YouTube-kanalen vår: Youtube.com/geodataas for å se noe av det vi driver med. Hverdagen hos oss byr på varierende arbeidsoppgaver, spennende kundeprosjekter og inspirerende kollegaer.

Blant kundene våre finner du flere av landets kommuner og offentlige organisasjoner som Politiet, Bane Nor, Kystverket og Miljødirektoratet. Du finner også flere kommersielle aktører som Altibox, Lyse og Norgesgruppen. Vi er omtrent 175 personer som jobber i Geodata totalt. De fleste av oss er konsulenter (GIS-konsulenter, systemutviklere og rådgivere), men vi har også en fin gjeng på salg, marked, produkt, HR og administrasjon.