[{ "eventName": "Forte digital", "note": "Forte digital, ut igjen 09. april 2021.", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/02/kode24-forte-digital.png", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/02/kode24-forte-digital.png", "url": "https://fortedigital.no/no/ledige-stillinger?utm_source=kode24&utm_medium=campaign&utm_campaign=ledige-stillinger-1", "fromDate": "2021-04-09", "toDate": "2022-05-23" }, { "eventName": "Red pill-annonse", "note": "Annonse for Red-pill. ute 01.06.2020, Helårsavtale", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2020/12/01/redpill-banner-1.png", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2020/12/01/redpill-banner-1.png", "url": "https://careers.redpill-linpro.com/", "fromDate": "2020-01-06", "toDate": "2022-01-06" }, { "eventName": "Amedia utvikling", "note": "ut 17. mars 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/17/kode24-980x300-3-Amedia.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/17/kode24-980x300-3-Amedia.jpg", "url": "https://info.dfind.no/amedia", "rollingAds": [ "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/17/kode24-980x300-3-Amedia.jpg", "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/17/kode24-980x300-1-Amedia.jpg", "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/17/kode24-980x300-2-Amedia.jpg", "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/17/kode24-980x300-4-Amedia.jpg" ], "fromDate": "2021-03-17", "toDate": "2021-04-30" }, { "eventName": "Miles 6", "note": "ut 7. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse6.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse6.jpg", "url": "https://milescreate.no/nb", "fromDate": "2021-04-07", "toDate": "2021-04-07" }, { "eventName": "Miles 7", "note": "ut 8. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse7.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse7.jpg", "url": "https://milescreate.no/nb", "fromDate": "2021-04-08", "toDate": "2021-04-08" }, { "eventName": "Miles 8", "note": "ut 9. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse1.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse1.jpg", "url": "https://milescreate.no/nb", "fromDate": "2021-04-09", "toDate": "2021-04-09" }, { "eventName": "Miles 9", "note": "ut 10. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse2.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse2.jpg", "url": "https://milescreate.no/nb", "fromDate": "2021-04-10", "toDate": "2021-04-10" }, { "eventName": "Miles 11", "note": "ut 11. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse3.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/24/miles-CreateAnnonse3.jpg", "url": "https://milescreate.no/nb", "fromDate": "2021-04-11", "toDate": "2021-04-11" }, { "eventName": "Miles 2 1", "note": "ut 12. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy1.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy1.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-12", "toDate": "2021-04-12" }, { "eventName": "Miles 2 2", "note": "ut 13. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy2.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy2.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-13", "toDate": "2021-04-13" }, { "eventName": "Miles 2 3", "note": "ut 14. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy3.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy3.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-14", "toDate": "2021-04-14" }, { "eventName": "Miles 2 4", "note": "ut 15. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy4.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy4.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-15", "toDate": "2021-04-15" }, { "eventName": "Miles 2 5", "note": "ut 16. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy5-new.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy5-new.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-16", "toDate": "2021-04-16" }, { "eventName": "Miles 2 6", "note": "ut 17. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy1.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy1.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-17", "toDate": "2021-04-17" }, { "eventName": "Miles 2 7", "note": "ut 18. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy2.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy2.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-18", "toDate": "2021-04-18" }, { "eventName": "Miles 2 8", "note": "ut 19. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy3.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy3.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-19", "toDate": "2021-04-19" }, { "eventName": "Miles 2 10", "note": "ut 20. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy4.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy4.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-20", "toDate": "2021-04-20" }, { "eventName": "Miles 2 21", "note": "ut 21. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy5-new.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy5-new.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-21", "toDate": "2021-04-21" }, { "eventName": "Miles 2 7", "note": "ut 22. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy1.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy1.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-22", "toDate": "2021-04-22" }, { "eventName": "Miles 2 8", "note": "ut 23. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy2.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy2.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-23", "toDate": "2021-04-23" }, { "eventName": "Miles 2 9", "note": "ut 24. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy3.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy3.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-24", "toDate": "2021-04-24" }, { "eventName": "Miles 2 10", "note": "ut 25. april 2021", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy4.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/04/07/kode24-miles-CreateNy4.jpg", "url": "https://www.miles.no/bergen/dette-er-ikke-noe-for-deg/", "fromDate": "2021-04-25", "toDate": "2021-04-25" }, { "eventName": "Nav", "note": "ut 28. mars 2021, skal ligge i to uker", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/25/NAV_Kode24_IT_Seniorutviklere_002b.png", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/03/25/NAV_Kode24_IT_Seniorutviklere_002b.png", "url": "https://detsombetyrnoe.no/", "fromDate": "2021-03-28", "toDate": "2021-04-10" } ]
[ { "eventName": "Accenture-banner, halvår 2021", "note": "Accenture-banner, ut 26. februar 2021, skal ligge 6 måneder.", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/02/26/Accenture_Banner_2021.jpg", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2021/02/26/Accenture_Banner_2021.jpg", "url": "https://www.accenture.com/no-en/careers/local/er-du-var-neste-java-utvikler" }, { "eventName": "Red pill-annonse", "note": "Annonse for Red-pill. ute 01.06.2020, Helårsavtale", "desktopBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2020/12/01/redpill-banner-1.png", "mobileBannerUrl": "https://www.dagbladet.no/files/2020/12/01/redpill-banner-1.png", "url": "https://careers.redpill-linpro.com/", "fromDate": "2020-01-06", "toDate": "2022-01-06" } ]