ANNONSØRINNHOLD

Nora Lyngstad Røste jobber som fullstack-utvikler i Capgemini.
Nora Lyngstad Røste jobber som fullstack-utvikler i Capgemini. Vis mer

- Viktig at man har gode kvinnelige forbilder. Nora er yngst i Capgeminis team-ledelse for Java.

Etter kort tid i Capgemini fikk fullstack-utvikler Nora Lyngstad Røste tilbud om arbeid i teamledelsen for Java-utviklere. Hun har et klart råd til ferske utviklere som vil lykkes.

Høsten 2020 startet Nora Lyngstad Røste i konsulentselskapet Capgemini. Fra desember har hun vært utplassert som fullstackutvikler hos Statens Vegvesen.

- Det er et eldre system som vi har tatt over drift og vedlikehold av, og noe videreutvikling. Systemet bruker Java i backend, med Hibernate og Spring.

Rett over nyttår fikk hun attpåtil tilbud om å bli med i teamledelsen for Java, som den yngste i gruppen. Ledelsen hjelper ansatte i Capgemini å sette mål for karrieren sin.

Lyngstad tror det er gode grunner til at hun fikk muligheten, og peker spesielt på én ting som hjalp henne på veien. Det henger sammen med studietiden.

Ville lage proteser

Det var egentlig litt tilfeldig at Lyngstad endte opp på Kybernetikk-studiet på NTNU. Det var nemlig noe uhyre spesifikt hun så for seg å jobbe med, og NTNU reklamerte for det.

- Jeg starta der fordi jeg ville jobbe med proteser, og det ble solgt inn ganske hardt på NTNU sine hjemmesider under medisinsk robotikk.

Hun forteller at det ikke var mange hjemmefra som valgte samme retning. Men hun bestemte seg likevel for at dette skulle hun finne ut av selv.

Da Lyngstad startet på studiene oppdaget hun derimot at medisinsk robotikk ikke nødvendigvis var det hun brant for.

- Det var programmeringen jeg syntes var morsomt. Vi arbeidet blant annet mye med embedda programmering i C++, og kodet på både helikoptre og heismodeller.

«- Da jeg studerte på NTNU så jeg kvinneandelen øke hvert år.»

Sommerjobb

Dermed fortsatte Lyngstad på Kybernetikk-studiene på NTNU, og forteller at hun sitter igjen med mange gode opplevelser fra tiden i Trondheim.

- Da jeg studerte der så jeg kvinneandelen øke hvert år. Det var tiltak for rekruttering fra VGS og tiltak for å passe på at kvinnelige studenter ikke droppet ut.

- Det var også gode sosiale opplegg for kvinner på studiet, slik som egne faglige arrangement, og fokus på videre læring i arbeidslivet, gjennom for eksempel Oda-nettverket.

Mot sommeren 2019 fant Nora ut at hun ville prøve seg som utvikler i konsulentbransjen. Fra andre hadde hun hørt at miljøet der var ungt og det var mye fokus på det sosiale.

Derfor søkte hun sommerjobb i Capgemini, og ble plassert under Java-paraplyen.

Nora er til vanlig utplassert hos Statens Vegvesen sammen med flere andre utviklere fra Capgemini.
Nora er til vanlig utplassert hos Statens Vegvesen sammen med flere andre utviklere fra Capgemini. Vis mer

Sosialt nettverk via jobb

Etter sommeren var over fikk hun tilbud om fast jobb samme sted, og tok jobben. Plutselig ble det flyttelass til ny by.

Nora hadde bestemt seg for én ting hun skulle få til i den nye jobben:

«- Jeg var bevisst på at jeg skulle tørre å ta på meg mer ansvar.»

- Jeg var bevisst på at jeg skulle tørre å ta på meg mer ansvar. Jeg visste at jeg hadde vært redd for det før. At det skulle bli litt mye.

Derfor meldte hun seg inn i sosialkomitéen for nyansatte. En slags liten forening inne i Capgemini som skal sikre at unge utviklere trives på jobb.

- Jeg fant ut at det var en trygg måte å ta litt ansvar på. Du stikker deg litt mer frem, og det er større sjanse for at noen legger merke til deg. Selv om det kanskje ikke var intensjonen min. Jeg var mest opptatt av å bli kjent med folk.

Ble lagt merke til

Selv om sosialkomité-arbeidet ble litt begrenset av Covid hjalp Nora til å arrangere digital julequiz, hjemlevering av lunsj, "paint and sip" - hvor man skal drikke og male, og fredagspils.

Og arbeidet ble lagt merke til. Kollegaer oppdaget at Nora hadde noe å bidra med i veiledning av andre medarbeidere, og rett over nyttår fikk hun altså tilbud om arbeid i teamledelsen i tillegg til konsulent-arbeidet for Statens Vegvesen.

- De som er ledere for teamene ute hos kunder har ikke nødvendigvis kapasitet til å gi den oppfølgingen som hver ansatt trenger. Derfor har vi en egen gruppe som har ansvar for å følge opp det.

- Det handler om å sette mål på starten av året, og så følge dem opp og kalibrere. Slik som hvilke sertifiseringer man ønsker seg, og hvordan man engasjerer seg internt. Vi følger opp både faglige og sosiale ting.

Nora forteller at det ble mye jobbing fra hjemmekontoret i starten av arbeidslivet. Men at hun heldigvis fikk tid til sosiale aktiviteter med kollegaer likevel.
Nora forteller at det ble mye jobbing fra hjemmekontoret i starten av arbeidslivet. Men at hun heldigvis fikk tid til sosiale aktiviteter med kollegaer likevel. Vis mer

Tørre å ta plass

Foreløpig har Nora fått ansvar for oppfølging av to ansatte i Capgemini. I teamleder-gruppa er hun en av to jenter, og det yngste medlemmet.

Hun mener bestemt at det bare blir mer og mer viktig med god kjønnsbalanse i bransjen.

- Det er ingen grunn til at man skal se på dette som et mannsyrke. Det er utrolig viktig å ha en jevn kjønnsbalanse, med mangfold i team. Det er gjort flere studier som viser at man både jobber bedre og får bedre resultater.

- Men da er det også viktig at man har gode kvinnelige forbilder både i studietiden og i arbeidslivet.

Hun håper selv at hun kan være med å inspirere andre gjennom sin jobb i Capgemini.

- Planen nå er å bli enda mer komfortabel i den nye rollen. Jeg skal tørre å ta plass. Ikke sitte i hjørnet.