ANNONSØRINNHOLD

Martin Kowalik Gran pusher AI-grensene

Accenture arbeider med kunstig intelligens i sin bredeste form. Fra AI-strategier, innovasjonsprosjekter, rådgivning, og etikk, til utvikling av maskinlæringsmodeller. Implementasjon av skyløsninger og drift. For Martin Kowalik Gran og hans nærmeste kolleger er det teknologien bak AI det handler om.

- AI er en ny teknologi. Veldig ny. I 2010 ville jeg ristet på hodet hvis du fortalte at alle biler i dag ville være utstyrt med lane assist. I 2021 er ikke engang selvkjørende biler noen sensasjon lenger. Dette er bare ett eksempel på hvor raskt denne teknologien utvikler seg. Rent teknisk er vi nå på et stadium der vi kommer til å se at grensene for hva som er praktisk mulig blir pushet hele tiden, og vi kommer til å finne stadig flere nyttige anvendelsesområder for kunstig intelligens, mener Martin Kowalik Gran.

Verdensledende kompetanse

Accenture er et ledende globalt teknologiselskap med ekspertise innen digitalisering, sky og sikkerhet, som tilbyr strategi og rådgivning, design, teknologi og driftstjenester og kombinerer erfaring og spesialisering i mer enn 40 bransjer. Vi driver verdens største nettverk av avanserte teknologi- og intelligente operasjonssentre, og de over 500.000 ansatte betjener kunder i mer enn 120 land.

I Norge arbeider rundt 500 av de 1000 ansatte i teknologiavdelingen, som AI-ekspertisen er en del av.

- Vi har et uttalt mål om å være best i Norge på kunstig intelligens. I tillegg til å dra nytte av den store kompetansen vi har her på huset, så samarbeider vi også tett med våre søsterselskaper, spesielt i Sverige og Finland. Vi drar selvsagt også store fordeler av å være en del av et globalt system som har verdensledende kompetanse på området, sier Martin.

AI Community

Martin har bachelor-grad i psykologi fra Universitetet i Oslo og datateknikk fra Universitetet i Sørøst-Norge , og har jobbet med kunstig intelligens i Accentures teknologiavdeling siden 2017. Han er også leder for Accenture sitt AI Community, og er opptatt av å fremme både forståelse og bruk av maskinlæring.

- Dette er en interessegruppe for de av kollegene våre som er opptatt av dette fagområdet. Vi er en gjeng entusiaster som deler kunnskap og erfaringer med hverandre. Nettverket består av 200 medlemmer, og det er som regel mellom 50 og 70 til stede på fagkveldene våre, forteller gruppeleder Gran, som har dype nevrale nett som sitt spesialområde, og som i tillegg er svært interessert i etiske problemstillinger knyttet til bruk av kunstig intelligens.

Åpner for helt nye muligheter

Han forteller at AI og maskinlæring er en annerledes teknologi enn den de fleste av oss er vant til, og som også krever en annerledes tankegang.

- Det er veldig viktig å huske at kunstig intelligens ikke er noe mål i seg selv. AI er bare et verktøy, og det bør ikke brukes ukritisk. Men brukt på riktig måte har AI og maskinlæring et enormt potensial for å løse komplekse utfordringer som det tidligere var svært krevende om ikke umulige å finne en løsning på. Hva er mulighetene? Hvordan kan vi bruke maskinlæring til å løse problemer? Hvordan kan vi måle det umålbare? Dette er problemstillinger som vi er opptatt av for tiden. Det er nye stier som vi nå holder på å gå opp, sier Martin Kowalik Gran, som mener personvern og etiske hensyn gjør at man ikke kan gå for fort frem.

- Det er mye godt arbeid som gjøres nå på dette området, både fra regjeringen og andre. Datatilsynet har blant annet laget en sandkasse for juridiske og etiske spørsmål knyttet til bruk av kunstig intelligens. Dette er veldig bra for alle oss som jobber med AI, for vi er avhengige av at folk har tillit til det vi driver med. Det er som på andre samfunnsområder, befolkningens tillit er den aller største verdien.

Viktig å være i forkant

Martin Kowalik Gran er svært stolt av arbeidsgiveren sin og takknemlig for at han får anledning til å være med på å bygge opp noe helt nytt. Han har allerede deltatt på flere store og spennende prosjekter for norske oppdragsgivere, og han er helt sikker på at de som satser på AI og maskinlæring nå kommer til å få et forsprang som det blir vanskelig for konkurrenter å ta igjen.

- Det blir litt som å prøve å kjøpe seg god form. Du kan bruke penger på treningsstudio og utstyr, men det tar tid å bygge opp styrke og kondisjon. På samme måte er det med maskinlæring. Du kan kjøpe data, men det er ikke dine data. I 2002 var Yahoo en større søkemotor enn Google, men Google var opptatt av å foredle dataene , og hadde en mye bedre strategi for hva de kunne bruke disse dataene til, sier Gran, og nevner skyteknologien som et annet eksempel.

- Skyene begynte å dukke opp i 2008. I dag er denne teknologien over alt. Vi benytter den selv der det er mulig, ikke minst for å få tilgang til nødvendig maskinvare for å drive med AI. Det gjelder å være i forkant. Det tar tid å lage et produkt som ideelt sett forbedrer seg selv.